EŠTE NIEČO, ALEBO VŠETKO (2012-2016)

„Počuté a videné. Zvuky a obrazy sveta a života, sveta a života vonkajšieho a vnútorného. Sme voľky – nevoľky odkázaní pohybovať sa okrem iného aj v spleti zážitkov závislých od našich dvoch najvýraznejších senzorov: sluchu a zraku. Registrujeme reálne ruchy a šumy z okolia a zároveň náš vnútorný potenciál produkuje subjektívne informácie a emočné výstupy. Tento biologický a psychický dvojzáprah je jednou z najsilnejších hnacích energií v čomkoľvek čo konáme alebo chceme konať.“ (Igor Javorský)

Názov výstavy i pripravovanej publikácie je dvojznačný – na jednej strane ho môžeme vnímať ako frekventované spojenie s hmotou v dnešnom svete – mať nielen niečo ale všetko pre seba alebo mu môžeme porozumieť aj ako antinómiu k predchádzajúcemu výkladu – chápať aj iného človeka a podeliť sa s ním o všetko čo potrebujeme k životu nielen to hmotné, ale aj porozumenie a lásku, ktoré strácajú hodnotu.

Peter Lančarič je vnímavým pozorovateľom okolitého sveta. Impulzom k fotografickým prácam sú reflexie a pocity, navrstvené v štruktúrach vedomia a podvedomia. Prostredníctvom média fotografie objavil pre seba nielen to, čo vnímame zrakom, ale aj to, čo sa skrýva pod povrchom. Jeho fotografie sú extraktom sebareflexií v intímnom denníkovom zaznamenávaní udalostí veselých, vážnych i tragických, ktoré prináša život v tých najrozmanitejších podobách.

Prezentované práce Petra Lančariča ponúkajú vnímavému divákovi rozvíjať dialóg o sebe a človeku v paralel sveta.

PhDr. Klára Kubíková