ZÁhybskáVES – Obrazy rómskej identity Petra Lančariča

V dome bolo veselo. Spevy, tance, neobsiahnuteľná energia, bezprostredné teplo ľudí, otvorenosť a detská radosť. V miestnosti, ktorá slúži ako obývačka aj spálňa pre početnú domácnosť, sa konala neplánovaná cigánska veselica…

Boli to intenzívne dni plné pocitov, prežívaní, vnímania ľudských osudov a spoločného zdieľania. Zážitky, ktoré slovami ťažko opísať. Otázka rómskej identity v Lančaričovi zarezonovala natoľko, že svojimi fotografiami poskytuje intímnu a subjektívnu obrazovú výpoveď rómskej rodiny v liptovskej obci Hybe, ktorá metaforicky zachytáva ich bytie vo vlastnom svete. Neukazuje však ani radosť, ani bezstarostnosť. Jeho vizuálne cítenie napriek tomu nie je potrebné definovať. Každý fotograf svojou tvorbou zrkadlí sámého seba. Peter Lančarič je človek, ktorý vníma veci do hĺbky. Vstúpil do sveta – intímneho priestoru rómskej rodiny, ktorá sa mu z cudzej, stala v určitom zmysle blízkou.

 Z fotografii na prvý pohľad cítiť tichú melanchóliu, prázdnotu a bezútešnosť, pocity, ktoré týchto ľudí či už vedome, alebo nevedome sprevádzajú vlastným životom.

Ako vnímavému mladému fotografovi sa Lančaričovi podarilo nie len precítiť týchto ľudí a priblížiť sa k nim, ale prostredníctvom inscenovaných portrétov prejaviť súcit a pochopenie. Záclona zvesená priamo z okna hybskej fary metaforicky predstavuje spolužitie všetkých obyvateľov liptovskej dediny Hybe bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť.

Nevedno, či moje subjektívne vnemy boli vyvolané iba Petrovými fotografiami alebo skutočnosťou, že sme tieto intenzívne okamihy zdieľali spoločne…

Andrea Boldišová