Peter Lančarič, PhD.
lancaricpet@gmail.com

Peter Lančarič (nar. 1989) v roku 2019 obhájil dizertačnú prácu s názvom Portrét ako sociologický komunikát pod vedením fotografa doc. MgA. Jozefa Sedláka. Vo výskumnej časti sa však nezaoberá len prienikom fotografie a sociológie. Venuje sa aj rôznym iným prienikom, ktoré dotvárajú súčasný charakter tohto média. Z jeho výtvarnej tvorby môžeme vycítiť, že je autorom, pre ktorého je fotografia veľmi potrebnou k životu. Jeho fotografie sú extraktom sebareflexií v intímnom denníkovom zaznamenávaní života. Poetika obrazu sa mu stala hlavným nástrojom bádania. Neskôr sa autor snaží uchopiť vnútro človeka cez koncept zobrazovania identity jednotlivca a skupiny. Jeho výtvarné práce disponujú výraznými autobiografickými črtami. Venuje sa však aj dokumentárnej a reportážnej fotografii. Javovú skutočnosť často sociologizuje. Od roku 2012 pripravil niekoľko autorských výstav. Nevyhýba sa ani konceptuálnym a intermediálnym presahom. Od roku 2020 je členom Združenia slovenských profesionálnych fotografov a Slovenskej výtvarnej únie. Lančarič v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre umeleckej komunikácie, Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave. Organizuje rôzne workshopy, tvorivé dielne a zapája sa aj do projektovej, grantovej činnosti. Aktívne pôsobí v Trnave. Je spoluzakladateľom komunitného a umeleckého centra Kubik nápadov a galérie vo verejnom priestore – Galéria Výklad. Pôsobí ako fotograf v magazíne súčasnej kultúry – Nádvorie. Programovo mapuje nezávislú DIY kultúru na Slovensku.

Portfolio na stiahnutie

26. 3. 2024 / 17:50