Mgr. Peter Lančarič, PhD.
mail@peterlancaric.com

Peter Lančarič (nar. 1989) v roku 2019 obhájil dizertačnú prácu s názvom Portrét ako sociologický komunikát pod vedením fotografa doc. MgA. Jozefa Sedláka. Vo výskumnej časti sa však nezaoberá len prienikom fotografie a sociológie. Fotografiu považuje za hraničný fenomén, venuje sa teda aj rôznym iným prienikom, ktoré dotvárajú súčasný charakter tohto média. Z jeho výtvarnej tvorby môžeme vycítiť, že je autorom, pre ktorého je fotografia veľmi potrebnou k životu. Jeho fotografie sú extraktom sebareflexií v intímnom denníkovom zaznamenávaní života. Poetika obrazu sa mu stala hlavným nástrojom bádania. Neskôr sa autor snaží uchopiť vnútro človeka cez koncept zobrazovania identity jednotlivca a skupiny. Jeho výtvarné práce disponujú výraznými autobiografickými črtami. Venuje sa však aj dokumentárnej a reportážnej fotografii. Javovú skutočnosť často sociologizuje. Od roku 2012 pripravil niekoľko autorských výstav. Nevyhýba sa ani konceptuálnym a intermediálnym presahom. Lančarič v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre umeleckej komunikácie, Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave. Organizuje rôzne workshopy, tvorivé dielne a zapája sa aj do projektovej, grantovej činnosti. Aktívne pôsobí v Trnave. Je spoluzakladateľom komunitného a umeleckého centra Kubik nápadov a galérie vo verejnom priestore – Galéria Výklad. Pôsobí ako fotograf v magazíne súčasnej kultúry – Nádvorie. Programovo mapuje nezávislú DIY kultúru na Slovensku.

Portfolio na stiahnutie

Samostatné výstavy:
2018 KÝM NÁS ___ NEROZDELÍ – Martina Chudá + Peter Lančarič, Nitrianska galéria, kurátor Peter Molari,  Nitra (SK)
2018 DRŽME SPOLU – Jindřich Štreit & Peter Lančarič, séria výstav:

Galéria NRSR na západnej terase, Bratislavský hrad, Bratislava (SK)
Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava (SK)
2018 MAPOVANIE INEJ KULTÚRY 1 – Železničný podchod, DIY Galéria, Festival inej kultúry 4, Poprad (SK)
2017 EŠTE NIEČO, ALEBO VŠETKO…– Divadlo Jána Palárika, kurátorka Klára Kubíková, Trnava (SK)
2017 EXPOZÍCIA – Galéria Výklad, Site-specific art inštalácia vo verejnom priestore, kurátor Peter Molari, Trnava (SK)

2016 MLADÝ CSORDÁK – Galéria búdka, DIY Galéria, KZN Skatepark, kurátor Tomáš Agat Blonski, Spišská Nová Ves (SK)
2015 VÝSTAVA NA HAJZLI – Ilegálna výstava, CA, Trnava (SK)
2015 MOSTY MALĚHO MESTA – Site-specific, otvorené schodisko Družba, kurátor Peter Molari,  Trnava (SK)

2014 TVORIA SVET A ŠŤASTIE – Kaplnka mesta Trnava, kurátor Jozef Sedlák, Trnava (SK)
2013 SCHODY NA ROHU ULICE – Trnavský antikvariát, kurátorka Petra Cepková, Trnava (SK)

Vybrané spoločné výstavy:
2018
WORLD BIENNIAL OF STUDENT PHOTOGRAPHY – Museum of Contemporary Arts of Vojvodina,  kurátorka Ivana Tomanović, Novi Sad (SRB)
CHANIA INTERNATIONAL PHOTO FESTIVAL – Center of the Mediterranean Architecture, Chania, (GR)
STREET PHOTOGRAPHY 2018 – Blank Wall Gallery, kurátor Markos Dolopikos,  Athens (GR)
KDE ČLOVEK A VODA PRAMENÍ – séria výstav, kurátorka Klára Kubíková,  Vyšné Ružbachy (SK)
2017
OBEC, KTORÁ NESPÍ –  Theatre of Ján Palárik, kurátorka Petra Cepková, Trnava (SK)
NIŽNÉ RUŽBACHY – Building of Old school, Nižné Ružbachy, (SK)
2016
REFLEXIA NEVIDENÉHO – domov sociálnych služieb Domovina, Hodkovce, kurátorka Lena Jakubčáková (SK)
ARCHEOLÓGIA ČASU – séria výstav, Brehov, Rad (SK)

LES 400 VUES:
Lycée Français d’Irlande, Dublin (IR)
Université Sorbonne Nouvelle – Paris (FR)

Université Paris Descartes – Paris (FR)
FIAP Jean Monnet – Paris (FR)
Square Louis Lumière – Paris (FR)
L’actualité du centre d’animation Reuilly – Paris (FR)
Alliance Française de Dublin, Dublin (IR)
VIDENÉ A POČUTÉ – Galéria Ľudovíta Hlaváča, FMK, Trnava (SK)

FESTIVAL INEJ KULTÚRY 3 – Tabačka Kulturfabrik, Košice (SK)
2015
WORLD BIENNIAL OF STUDENT PHOTOGRAPHY – Academy of arts, Novi Sad (SRB)
ARCHITEKTÚRA TELA – Divadlo Jána Palárika, Trnava (SK)

VNÚTORNÉ SVETY – Univerzitná knižnica, Ružomberok (SK)
2014
VNÚTORNÉ SVETY – Dom fotografie, kurátorka Lucia Benická, Liptovský Mikuláš (SK)
URBAN ART SESSION – Stará tržnica, Bratislava (SK)
HYBE – séria výstav, Hybe (SK)
2013
SOCIOLOGICKÝ PORTRÉT -Galéria Ľudovíta Hlaváča, FMK, Trnava  (SK)

Výskumný pobyt:
2018 INŠTITÚT KOMUNIKAČNÝCH ŠTÚDIÍ A ŽURNALISTIKY, Karlova Univerzita, Praha. (CZ)
Umelecký pobyt:
2015 LES 400 VUES – medzinárodný fotograficky pobyt zameraný na urbánnu krajinu a jej identitu, Paríž. (FR)

Publikácie v spoluautorstve:

SKRYTÉ ZA FOTOGRAFIOU – Lančarič, ISBN: 978-80-8105-979-7
KÝM NÁS ___ NEROZDELÍ – Chudá, Lančarič, ISBN 978-80-972933-2-1
GALÉRIA VÝKLAD – Lančarič, Molari, 2018, ISBN 978–80–972933–1–4
KU5IK, Päť rokov komunitného centra v Trnave – Kočiš, Lančarič, Šima, 2017, ISBN 978-80-972933-0-7

KÝM NÁS ___ NEROZDELÍ – Chudá, Lančarič, ISBN 978-80-972933-2-1
GALÉRIA VÝKLAD – Lančarič, Molari, 2018, ISBN 978–80–972933–1–4
KU5IK, Päť rokov komunitného centra v Trnave – Kočiš, Lančarič, Šima, 2017, ISBN 978-80-972933-0-7

Publikované fotografie v:
2018
KDE ČLOVEK A VODA PRAMENÍ“ kniha od Jozef Sedlák
2017
„UHSKÝ PEREVAL“ kniha od Monika and Ľubo Stacho
KRÁTKA POZNÁMKA K AUTOPORTRÉTU„, Inspire: magazine with difference, n. 79,
FROM SKATEBOARDING TO THE PHOTOGRAPHY,  Sóda 1/2017
2016
„ARCHEOLÓGIA ČASU“ kniha od Jozef Sedlák, Tomáš Lesnák
2015
„THE WORLD BIENNIEAL OF STUDENT PHOTOGRAPHY 2015“, katalóg výstavy  Siniša Bokan
„ŠTUDENTSKÝ PROFIL“ European Journal of Media, Art  & Photography, 3/1
„SCHODY NA ROHU ULICE PO TROCH ROKOCH“, Inspire : magazine with difference, n. 76
2016
„VNÚTORNÉ SVETY“, publication by  Lucia Benická, Jozef Sedlák, Petra Cepková
„MUUZA 2014“ by Slavomír Magál and collective
2013
„MUUZA 2013“ by Tibor Huzsár, Slavomír Magál, Jozef Sedlák

Projekty:
od 2015 GALÉRIA VÝKLAD –  galéria vo verejnom priestore zameraná na site-specific umenie – spoluzakladateľ
od 2012 KUBIK NÁPADOV – komunitný a umelecký uzol –spoluzakladateľ
od 2009 BRONCO n.o. –  organizovanie kultúrnych podujatí – člen správnej rady

Nezávislé kurzy:
2014 PERSONAL BRAND MARATHON – seminár zameraný na rozvoj osobnej značky a jej spoločenského prínosu, Bukurešť. (RO)
2013 RESTART – seminár zameraný na komunikáciu prostredníctvom nových médií, Milan. (ITA)
2011 ARTMEDIALE / letná škola – súčasné trendy v mediálnej a filmovej produkcii. (SK)

5.1.2020 00:54