SELF-PORTRAIT (2014-2015)

Photography does not change only the way of perception and view but it is also an essential means for defining and understanding of who we really are. A series of photos Self-portrait is a reflection of existence and identity and it is composed of specific individualities in author´s representation. The photos point at the existence of something “else” that is outside, beyond the edges of a photo. The series is a reaction to the phenomenon of the selfie.

Peter Lančarič

AUTOPORTRÉT (2014-2015)

Fotografia nemení len spôsob vnímania a videnia, ale mení aj to kým sme. Je zásadným spôsobom k definovaniu a pochopeniu kto vlastne sme. Séria fotografií „Autoportrét“ je reflexia môjho bytia a identity vyskladaná z konkrétnych individualít v autorskej inscenácii. Situácie sú odpozorované a vlastné nie len mne ako autorovi, ale aj ľudom na fotografiách. Fotografie poukazujú na to že je ešte „niečo“ mimo, za hranicami (výrezom) fotografie. Séria je reakciou na fenomén selfie.

Peter Lančarič