THE EXHIBITION IN THE CRAPPER (2015) – illegal exhibition

The project called „The exhibition in the crapper“ is not only about the series of photos itself, but mainly it is about the entire course of the event. The expressive name reflects a critical response to the construction of the City Arena in the historical city centre of Trnava. The key idea was to organize the exhibition illegally, to set it in the festive opening programme without any permission or announcement, so that the exhibition would be set in the bigger event to which it reacted and became its part. In the series of photographs called “The Unveiling”, I created a sheet made of various “branded” plastic bags with dimensions of 3,5m x 2,5m. I used this sheet to cover the forgotten statues hidden in housing estates. The covering with the sheet is a symbolical way to bring these monuments back to the moment before their unveiling. The shopping bags with the logos of global sales networks refer to the overproduction and constant process of creating new wants and needs. Under the “weight” of new things, we forget the old ones.

Peter Lančarič

VÝSTAVA NA HAJZLI (2015) – výstava na čierno

Projekt „Výstava na hajzli“ nie je len o sérii fotografií, ale predovšetkým o priebehu celej udalosti. Expresívny názov je kritickou reakciou na budovu City Aréna v historickom centre mesta Trnava. Kľúčovou myšlienkou je zorganizovať výstavu na čierno, bez povolenia a ohlásenia ju zasadiť do slávnostného otváracieho programu – teda do inej väčšej udalosti, na ktorú výstava reaguje a stáva sa jej súčasťou. V sérií fotografií „Odhalenie“ som z rôznych „značkových“ igelitiek vytvoril plachtu o rozmere 3,5 m x 2,5 m, ktorou som prekrýval zabudnuté sochy ukryté na sídliskách. Prikrytie plachtou symbolicky tieto monumenty vracia do štádia pred ich odhalením. Nákupné tašky s logami celosvetových obchodných sietí odkazujú na nadprodukciu a neustále vytváranie nových túžob a potrieb. Pod „váhou“ nových vecí zabúdame na veci staré…

Peter Lančarič